ΠΟΝΤΟΣ
0 Ο Ιβάν Σαββίδης εγκαινιάζει το Κέντρο Ποντιακών Ερευνών και το Κέντρο Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού Μαύρης Θάλασσας

Με τη λήξη του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι συνέπειές της (1908-1923)»,…

1 2 3 4 5 16