ΑΠΟΨΕΙΣ
0 Στήριξη σε νέους κλάδους της οικονομίας που ταιριάζουν στην Ελλάδα

Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στις επιχειρήσεις, διαχωρίζονται σε εντάσεως εργασίας και εντάσεως κεφαλαίου. Γράφει ο Σπαθάς Απόστολος. Οικονομολόγος- Αναλυτης Βέβαια στη σημερινή…

1 2 3 40