Οδηγός για τη νέα εργασιακή πραγματικότητα

0

Νέο τοπίο διαμορφώνεται τον Μάιο στη μισθωτή απασχόληση, καθώς επανεκκινεί σταδιακά η οικονομία. Ένα τμήμα από τους περίπου 800.000 απασχολούμενους με εξαρτημένη εργασία που μπήκαν σε αναστολή τον Μάρτιο και τον Απρίλιο θα παραμείνει σε αναστολή έως και 31 Μαΐου. Ένα άλλο τμήμα θα επιστρέψει σε ενεργή απασχόληση και στο μισθολόγιο του εργοδότη του.  Όσοι επιστρέφουν με οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεών τους, μπορούν να μπαίνουν στο «προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας», δηλαδή στη νέα εκ περιτροπής απασχόλησης, που επιτρέπει εργασία κατ’ ελάχιστον δύο εβδομάδες τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, με ανάλογες επιπτώσεις και στον δικαιούμενο μισθό. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τους εργαζόμενους που περνούν σε ευέλικτα σχήματα απασχόλησης (μερική, εκ περιτροπής) προβλέπεται να εφαρμοστεί πρόγραμμα αναπλήρωσης της απώλειας μισθού, χρηματοδοτούμενο κατά κύριο λόγο από το ειδικό κοινοτικό ταμείο SURE.

Το πρόγραμμα αναμένεται να εφαρμοστεί από τον Ιούνιο αρχικά με κρατικά κονδύλια, αναπληρώνοντας το 40% έως 60% της απώλειας του μισθού λόγω μειωμένου ωραρίου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και ανώτατο πλαφόν στο ποσό της επιδότησης. Αναμένεται να καλυφθούν εργαζόμενοι συγκεκριμένων κλάδων -όπως βιομηχανία, μεταποίηση, μεταφορές και logistics, ξενοδοχεία, εστίαση- και κυρίως όσοι εργάζονταν με πλήρη απασχόληση πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας. Στόχος είναι η αποτροπή κύματος μαζικών απολύσεων. Παράλληλα, όσοι εργαζόμενοι μπουν σε παράταση αναστολής θα λάβουν ειδική αποζημίωση που θα υπολογιστεί με βάση τις ημέρες της παράτασης. Το ποσό της αποζημίωσης είναι 17,8 ευρώ ανά ημέρα παραμονής στην παράταση και έως 534 ευρώ. Η «Ν» αποκωδικοποιεί με 14 ερωτήσεις – απαντήσεις όλα τα νέα δεδομένα.

Για ποιους εργοδότες ισχύει το μέτρο της παράτασης αναστολών;

Την αναστολή συμβάσεων εργαζομένων τους μπορούν να παρατείνουν για τον Μάιο δύο κατηγορίες επιχειρήσεων: • επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν σταδιακά μετά την προσωρινή ανάκληση λειτουργίας, • επιχειρήσεις που υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ και είχαν παραμείνει ανοιχτές στην πρώτη φάση της πανδημίας, θέτοντας σε αναστολή μέρος ή σύνολο των εργαζομένων τους.

Οι εργοδότες μπορούν να παρατείνουν όσες αναστολές συμβάσεων θέλουν;

Όχι. Οι εργοδότες που επαναλειτουργούν και οι πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ μπορούν να παρατείνουν έως και το 60% των αναστολών συμβάσεων εργασίας. Αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Αν υπάρχει μόνο ένας εργαζόμενος η αναστολή της σύμβασής του μπορεί να παραταθεί. Οι επαναλειτουργούσες μπορούν να ανακαλούν οριστικά τουλάχιστον το 40% των αναστολών συμβάσεων. Το ίδιο ισχύει και για πληττόμενες βάσει ΚΑΔ, αρκεί η αναστολή να έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες. Αν ο εργοδότης παρατείνει τις συμβάσεις για περισσότερους από το 60%, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το 60%.

Η αρχική αναστολή των συμβάσεων μπορούσε να γίνει σταδιακά. Πώς θα αντιμετωπιστεί η παράταση;

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τον Μάιο σταδιακά, για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων και μέχρι του ποσοστού 60% αυτών ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης – εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». https://www.naftemporiki.gr/

Share.

Comments are closed.