ΥΓΕΙΑ
0 “H κίνηση της σιωπής”. (video)

“H κίνηση της σιωπής”. Ένα κοινωνικό πείραμα. Ανυσία Κουκουθακη. Παρουσιάστηκε στο 4ο ιατρικο μεσογειακό συνέδριο νευροεκφυλυστικων νοσημάτων 2021

1 2 3 4 39