Τι είπε στον Εθνικό Κήρυκα ο Οικουμενικός Πατριάρχης

0

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος σε αποκλειστική συνέντευξή του στον «Εθνικό Κήρυκα», ομιλεί για την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, την Ομογένεια, την Ελληνική γλώσσα και Πολιτισμό, τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, τον Αντώνη Διαματάρη, την Ορθόδοξη Εκκλησία ανά την Οικουμένη και πολλά άλλα.
Η συνέντευξη του Παναγιωτάτου έχει ως εξής:
«Εθνικός Κήρυξ»: Παναγιώτατε, ποιες είναι οι σκέψεις σας για την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και συνωδά οι ευχές, οι ελπίδες και οι προσδοκίες σας γι’ αυτήν με τον νέον Αρχιεπίσκοπο κ. Ελπιδοφόρο; 
Οικουμενικός Πατριάρχης: Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής είναι η μεγάλη Επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου, με ακαταλύτους δεσμούς με την Μητέρα Εκκλησίαν. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος είναι σαρξ εκ της σαρκός του Φαναρίου, είναι γνήσιος φορεύς και εκφραστής του πνεύματός του, δυναμικός, εργατικός, μορφωμένος, πανεπιστημιακός καθηγητής θεολογίας, επικοινωνιακός, με ευαισθησίαν διά τας ποιμαντικάς ανάγκας των πιστών, με βαθείαν πίστιν και εμπιστοσύνην εις την πρόνοιαν του Θεού και με όραμα διά το μέλλον. Είναι αυθεντικώς παραδοσιακός και σύγχρονος άνθρωπος, ή ορθότερον: επειδή είναι παραδοσιακός είναι και πρωτοπόρος. Οι «συντηρητικοί» δεν κατανοούν το νόημα της παραδόσεως. Παραδοσιακότης δεν είναι στροφή εις το παρελθόν εν αναμονή μαγικών λύσεων, αλλά αξιοποίησις της πείρας του παρελθόντος διά την καλήν μαρτυρίαν εν τω εκάστοτε παρόντι. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έδωκεν ήδη, εντός των πρώτων έξι μηνών της θητείας του, το στίγμα του.

Αναμένομεν πολλά από αυτόν. Οικουμενικός Πατριάρχης: Η αποστολή της Εκκλησίας έχει αμετακινήτους άξονας: Αυτοί είναι η εξαγγελία του Ευαγγελίου, ο αγιασμός των πιστών και η λειτουργική ζωή, η διακονία του πλησίον και η βίωσις και διάσωσις των υψηλών πνευματικών αξιών του πολιτισμού της Ορθοδοξίας και της Ορθοδόξου ταυτότητος, η μαρτυρία της εν Χριστώ ελευθερίας εν τω συγχρόνω κόσμω.

Ειδικώτερον διά τον εκκλησιαστικόν βίον εν Αμερική θεωρούμεν ότι ιδιαιτέρα έμφασις πρέπει να δοθεί εις την καλλιέργειαν και βίωσιν της γνησίας λειτουργικής παραδόσεως της Εκκλησίας -ο καθηγητής και Αρχων του Οικουμενικού Θρόνου Χρήστος Γιανναράς έγραψε κάποτε ότι «Μόνο σωστή λατρεία, τίποτε άλλο- θα ήταν έκρηξη πολιτιστική-, εις την ενοριακήν ζωήν και το κοινοτικόν ήθος, εις την ποιμαντικήν μέριμναν διά την νεολαίαν, εις την θεολογικήν παιδείαν και την εκπαίδευσιν γενικώτερον. Βεβαίως, διά μέσου όλων αυτών πρέπει να αναδεικνύεται και ο δεσμός των εν Αμερική παρουσιών και εκφράσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ποιμνίου του με το Σεπτόν Κέντρον της Ορθοδοξίας, το οποίον διέσωσεν επί αιώνας και εκφράζει και σήμερον, ως παράδοσις Αγίων και Μαρτύρων της πίστεως, ως «άρχουσα και πάσχουσα» Εκκλησία, ως φύλαξ των οσίων και ιερών του Γένους, την αυθεντικότητα της Ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας.

Share.

Comments are closed.