Σε πολίτες εκτός ΕΕ 29.995 νέες άδειες παραμονής στην Ελλάδα

0

Στην Ελλάδα, το 2017, εκδόθηκαν 29.995 νέες άδειες παραμονής, αριθμός που αντιστοιχεί στο 0,28% του συνόλου του πληθυσμού. Εξ” αυτών περίπου 14.000 άδειες εκδόθηκαν για οικογενειακούς λόγους, 850 άδειες εκδόθηκαν για λόγους σπουδών, περίπου 2.000 άδειες εκδόθηκαν για επαγγελματικούς λόγους, ενώ οι υπόλοιπες άδειες εκδόθηκαν για λόγους που δεν διευκρινίζονται.

Οι μισές από τις άδειες παραμονής στην Ελλάδα αφορούν πολίτες της Αλβανίας, ενώ ακολουθούν οι Κινέζοι και οι Γεωργιανοί πολίτες.

Share.

Comments are closed.