Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στην Άγκυρα για το δείπνο του Ραμαζανιού

0

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, προσκληθείς ἐπισήμως, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, μετέβη τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 12ης τ.μ. Μαρτίου, ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν, ὅπου παρεκάθησεν εἰς τό δεῖπνον τοῦ Ραμαζανίου (iftar), εἰς τό συνεδριακόν κέντρον τῆς ἕδρας τοῦ κυβερνῶντος Κόμματος AK Parti.

Τό δεῖπνον, 15ον κατά σειράν, παρέθεσεν ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τοῦ Κόμματος ὑπό τόν βουλευτήν τῆς Πόλεως Ἐξοχ. κ. Zafer Sırakaya, παρεκάθησαν δέ εἰς αὐτό 500 συνδαιτυμόνες, μέ πρῶτον τόν Πρόεδρον τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Ὑπουργοί, ἀνώτεροι κρατικοί ἀξιωματοῦχοι, ὡς καί Πρέσβεις πλείστων χωρῶν.

Εἰς τό τέλος ὡμίλησαν κατά σειράν ὁ ἀμφιτρύων κ. Zafer Sırakaya, ὁ Πρέσβυς τοῦ Τζιμπουτί ἐκ μέρους τῶν ἀρχηγῶν τῶν ξένων διπλωματικῶν ἀποστολῶν καί ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη εἰς θέματα τῆς διεθνοῦς ἐπικαιρότητος καί ηὐχαρίστησε τούς ἀνταποκριθέντας εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ Κόμματός του.

Ὁ Πατριάρχης εἶχε συντόμους συνομιλίας μέ διαφόρους προσωπικότητας καί μέ τόν Ἐξοχ. κ. Erdoğan, εἰς τόν ὁποῖον ηὐχήθη διά τό Ραμαζάνιον, ἐπέστρεψε δέ περί τό μεσονύκτιον εἰς τήν Πόλιν.

Share.

Comments are closed.