ΕΥ ΖΗΝ
0 Παγκόσμιoς Οργανισμός Υγείας: Οι πολλές ώρες εργασίας σκοτώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ετησίως

Oι πολλές ώρες εργασίας σκοτώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ετησίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Η πρώτη παγκόσμια μελέτη…

1 2 3 4 5 18