Μ. ΑΣΙΑ
0 Σμύρνη 1922 (video)

To εγκυρότερο φιλμ που αποτυπώνει την καταστροφή της Σμύρνης, από την κινηματογραφική εταιρεία Βritish Pathé Πηγή: www.lifo.gr