ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
0 Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΑΙΝΑΣ

Αν και «Η Χρονιά της Ύαινας» είναι μυθιστόρημα, το μυστήριο που περιγράφει βασίζεται στα αρχαιότερα γνωστά «δικαστικά πρακτικά» στον κόσμο,…

1 2 3 18