ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
0 Βαρθολομαίος: »Ο ειλικρινής διάλογος έχει την δύναμη να αλλάζει την ροή της ιστορίας»

Μακαριώτατοι, Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, Σοφολογιώτατοι, Ἱερώτατοι, Ἐξοχώτατοι, Κυρίαι καί κύριοι, «Καρδία ἐλεήμων ἐστὶ καῦσις καρδίας ὑπέρ πάσης…

1 2 3 6